Category: Na luzie

6

Wypas owiec w Bieszczadach

Tekst mocno humorystyczny. Od kiedy istnieje wypas owiec w Bieszczadach? Mamy XXI wiek. Wiek, w którym wypas owiec w Bieszczadach...